Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia - Viktech : Viktech

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Osoby pracujące w Danii mogą się ubezpieczyć na wypadek utraty pracy. Świadczenie w okresie, kiedy jest się bezrobotnym, można otrzymywać nawet przez cztery lata.

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w Danii

W Danii świadczenie z ubezpieczenia dla bezrobotnych przysługuje osobom zapisanym do kasy ubezpieczeń dla bezrobotnych, tzw. “A-kasse”. Członkostwo jest  dobrowolne i wiąże się z odprowadzaniem comiesięcznych składek. Decyzję o przystąpieniu podejmuje się indywidualnie.

 

Członkowstwo w “A-kasse”. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.

Członkiem kasy zapomogowej dla bezrobotnych ( A-kasse) może zostać osoba, która:

  • ma 18-63 lata
  • przebywa i mieszka w Danii
  • otrzymuje wynagrodzenie za pracę

Aby zostać członkiem kasy ubezpieczeniowej dla bezrobotnych należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy w wybranej kasie. W Danii rodzaj A-kasse wybiera się według wykształcenia/zawodu lub wykonywanej pracy. Tak więc osoby z branży budowlanej powinny starać się o członkostwo w kasie podlegającej pod związki zawodowe 3F.

 

Prawo do zasiłku

Członkowie kasy mają prawo do zasiłku w przypadku utraty pracy, jeśli należeli do kasy nieprzerwanie przynajmniej przez 1 rok i wypracowali w okresie członkostwa 1924 godziny pracy.

Należy spełnić wymóg dochodowy w wysokości 238.512 koron. Można wliczyć tylko dochód z okresów członkostwa. Maksymalnie możesz wliczyć  19.876 koron miesięcznie.

Dodatkowym warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia z tytułu bezrobocia jest to, że trzeba aktywnie szukać pracy oraz być do dyspozycji duńskiego rynku pracy i organów zatrudnienia. Ponadto zwolnienie z pracy nie może nastąpić z winy pracownika np. dyscyplinarnie. Raz uzyskane w ten sposób prawo będzie obowiązywało na przyszłość – także w sytuacji gdy na krótki okres czasu wyjeżdża się do swojego kraju i wraca do Danii.

Jeżeli twoje wynagrodzenie jest o wiele niższe, niż wynagrodzenie przewidziane w układach zbiorowych pracy, może to oznaczać, że nie masz szans na nabycie prawa do zasiłku. Skontaktuj się z wybranym związkiem zawodowym, celem zasięgnięcia szczegółowych informacji na temat obowiązujących przepisów. Dzięki temu unikniesz nieporozumień.

 

Staż pracy wypracowany w innych krajach – zaliczanie

Okresy ubezpieczenia i okresy pracy stanowiące podstawę nabycia uprawnień w różnych krajach można łączyć, o ile kraje te należą do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub jest to Szwajcaria.

Musisz spełnić następujące warunki:

  • Posoadać zatrudnienie i zgłosić chęć przystąpienia do kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia w ciągu ośmiu tygodni od momentu wypowiedzenia polisy ubezpieczeniowej w innym kraju należącym do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.
  • Mieć przepracowane przynajmniej 296 godzin na przestrzeni pierwszych 12 tygodni/2 miesięcy pobytu w Danii (148 godzin w przypadku ubezpieczenia dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin).
  • Przepracować w okresie członkostwa w innym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii godziny muszą podlegać opodatkowaniu.
  • Twoje wynagrodzenie musi odpowiadać normalnemu wynagrodzeniu w danym kraju.

Pamiętaj o przedłożeniu odcinków wynagrodzenia lub innych podobnych dokumentów celem udokumentowania godzin przepracowanych za granicą.

Aby do duńskiego ubezpieczenia móc zaliczyć okresy zatrudnienia w Polsce, należy z Urzędu Pracy w Polsce pobrać druk E-301 i złożyć w duńskiej kasie ubezpieczeń.
Jeżeli po okresie świadczenia pracy w Danii pracownik wraca do Polski to duński okres zatrudnienia będzie mu zaliczony w Polsce również po jego udokumentowaniu formularzem E-301.

 

Wysokość składki

Wysokość składek zależy od branży i miejsca zatrudnienia.

 

Kwota świadczenia i okres jego wypłacania

Kwota wypłacanego świadczenia wynosi brutto 683 DKK/dzień i wypłacane jest na  NemKonto. Zasiłek, w przypadku zamieszkiwania w Danii, pobierać można przez 4 lata, jednak tylko wtedy, gdy spełnia się warunki przedstawione powyżej.

 

Składki na kasę ubezpieczeń na wypadek bezrobocia można odliczyć od podstawy duńskiego podatku.

 

Aplikuj

Poprzedni wpis Następny wpis
W firmie Viktech otrzymuję szeroki wybór ofert i mogę wybierać takie, które stanowić będą dla mnie wyzwanie. Dla mnie jest to ważny element życia zawodowego.

Emad Bielawska

elektryk

Viktech to świetne miejsce pracy. Mogę zajmować się różnymi pracami, a ponadto dobrze się dogadujemy. Mam tutaj wiele urozmaiceń i dzięki temu moja praca jest bardziej przyjemna.

Jonas Linding

stolarz

Współpraca z Viktech przebiega doskonale, po części dlatego, że jasno uzgodniliśmy, kiedy potrzebuję porozmawiać i kiedy potrzebuję wziąć krótki urlop. Według mnie to się sprawdza doskonale. Gdyby tak nie było, nie pracowałbym z firmą Viktech przez pięć lat.

Jeroen Smit

elektryk

Zawsze mogę liczyć na pomoc konsultanta Viktech. On pomaga mi wszystko załatwić. Ogromnym ułatwieniem dla mnie jest to, że komunikacja między nami odbywa się w bezpośredni sposób.

Marcin Pastusiak

malarz

Bardzo lubię wszechstronność oferowanych prac, a poza tym po raz pierwszy w życiu mogę wykonywać zlecenia jedno zaraz po drugim. Mój osobisty opiekun w firmie Viktech dba o to, aby zawsze czekała na mnie kolejna praca.

Jacob Jacobsen

stolarz

Nasz blog