Rozliczenie roczne i ulgi podatkowe - Viktech : Viktech

Rozliczenie roczne i ulgi podatkowe

Pieniądze, które zarobiłeś w Danii podlegają obowiązkowemu rozliczeniu w duńskim urzędzie skarbowym SKAT. Do 15 marca kolejnego roku SKAT wykona wstępne rozliczenie Twojego podatku, a Ty jedynie będziesz musiał dokonać jego ewentualnej korekty.

Korekty musisz dokonać do 1 maja następnego roku, po roku, w którym uzyskłeś dochód (czyli za rok 2020 rozliczenia należy dokonać do 01.05.2021 r.). Do 1 lipca można składać ewentualne poprawki do zeznań. Brak poprawnego rozliczenia może skutkować dopłatą podatku! Każdy pracownik niezależnie od wysokości dochodu jaki uzyskał, ma obowiązek się rozliczyć ze SKAT.  Za niedopełnienie obowiązku rozliczenia urząd przyznaje kary pieniężne w wysokości do 5 000 DKK.

Szczegółnie warto sprawdzić, czy w rozliczeniu ujęte są wszystkie ulgi podatkowe, które Ci przysługują.

Twoje rozliczenie roczne jest dokonywane na podstawie informacji dostarczonych przez pracodawcę, bank, fundusz dla bezrobotnych i innych źródeł. W Twoim interesie leży dodanie informacji o przysługujących Ci ulgach podatkowych. Viktech nie pośredniczy w rozliczeniach rocznych pracowników, jednak zalecamy korzystanie z usług doświadczonych doradców podatkowych.  SKAT przesyła zwrot na konto bankowe NemKonto, bez względu czy został zgłoszony polski, czy duński rachunek.

Gdzie na SKAT znajdują się informacje odnośnie rozliczenia podaktu?

W celu sprawdzenie rozliczenia kliknij Se årsopgørelsen

Kwota na zielono oznacza zwrot, na czerwono niedopłatę podatku.

W celu naniesienia zmian (ulg) należy kliknąć Ret årsopgørelsen / oplysningsskemaet.

Ulgi podatkowe

W zależności od ponoszonych kosztów masz prawo do skorzystania z następujących ulg:

 • roczna kwota wolna od podatku za 2020 r., tzw. personfradrag, to 46700 DKK
 • ulga za poniesione koszty za dojazdy do pracy – zależnie od odległości – od 0 do 1,9 DKK za 1 km
 • ulga za poniesione koszty podróży do domu
 • ulga podatkowa z tytułu przekraczania mostów, z której mogą skorzystać wszyscy pracownicy duńskich firm, którzy muszą przekroczyć płatny most, aby dojechać do miejsca pracy (w zależności od mostu i środka transportu)
 • ulga związana z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego
 • ulga na wyżywienie i zakwaterowanie – maksymalnie 29 300 DKK rocznie
 • ulga za zapłacone alimenty, przyznane sądownie
 • ulga za zapłacone odsetki od kredytów w Polsce oraz w Danii –  jeżeli posiadasz kredyt hipoteczny lub konsumpcyjny, a Twój łączny roczny dochód w rozliczanym roku podatkowym został w co najmniej 75% uzyskany na terenie Danii. W przypadku, gdy jesteś w związku małżeńskim należy wziąć pod uwagę dochody współmałżonka. Jeśli chcesz odliczyć odsetki od kredytu hipotecznego będzie trzeba doliczyć także 1% wartości nieruchomości.
 • ulga za zapłacone skłądki na związki zawodowe
 • Cross border-worker – ulga transgraniczna dla osób, u których co najmniej 75% rocznego dochodu pochodzi z pracy na terytorium Danii,  rozliczających się z współmałżonkiem, który nie posiada dochodu z Danii, a dochód w Polsce nie przekroczył w 2020 roku kwoty 46.500 DKK brutto. W tej sytuacji w rozliczeniu można uzyskać dodatkowo 16 000 DKK
 • zwiększona ulga za dojazdy do pracy dla osób o niskich dochodach – jeśli Twój dochód w 2020 r. wynosi mniej niż 283 300 kr, otrzymasz odliczenie w wysokości 15 400 DKK

Więcej o ulgach podatkowych w Danii znajdziesz na stronie Urzędu Podatkowego SKAT.

Dokumenty poświadczające prawo do ulg

 • rachunki za paliwo lub bilety promowe/lotnicze potwierdzające podróże do Polski i z powrotem
 • rachunki za bramki w Danii
 • rachunki za przejazd mostem
 • rachunki za mieszkanie w Danii oraz umowa najmu
 • akt małżeństwa
 • zameldowanie w kraju ojczystym
 • zaświadczenie o zarobkach małżonka z polskiego urzędu skarbowego
 • dokumenty poświadczające prowadzenie gospodarstwa domowego w miejscu Twojego stałego zamieszkania
 • zaświadczenie o opłaconych alimentach za dany rok podatkowy + decyzja sądu o przyznaniu alimentów przetłumaczona na j.angielski lub duński przysięgły + potwierdzenia opłat
 • zaświadczenie wydane przez bank dotyczące wysokości zapłaconych odsetek kredytowych w ciągu rozliczanego roku podatkowego. Dokument ten musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język angielski lub duński. Dokument ten powinien zawierać następujące dane:
  • nazwa banku, w którym zaciągnięty jest kredyt
  • dane kredytobiorcy
  • wysokość zaciągniętego kredytu
  • określenie rodzaju kredytu (konsumpcyjny czy hipoteczny)
  • informacja o wysokości już opłaconych odsetek kredytowych

Ograniczenie ulgi abolicyjnej w Polsce od stycznia 2021 roku

Ograniczenie ulgi abolicyjnej od 1 stycznia 2021 spowodowało, że niektóre osoby, pracujące w Danii będą musiały zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem dochodowym który zapłaciliby w Polsce od zarobków zagranicznych, a tym zapłaconym w Danii.

W rozliczeniu za 2021 r. zmiany doświadczą Polacy zarabiający nie tylko w Danii, ale również w: Belgii, Norwegii, Portugalii i Kanadzie.

Wprowadzane przepisy dotkną, tzw. polskich rezydentów podatkowych. Są nimi osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce i spełniające jeden z tych warunków:

 • posiadają na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Począwszy od rozliczenia za 2021 ulga abolicyjna będzie limitowana. Wysokość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1.360 zł.

 

Jeśli w ciągu roku miałeś dochody z Polski oraz Danii – musisz rozliczyć podatek w obu krajach. Podczas składania rozliczeń rocznych, zalecamy korzystanie z usług doświadczonych doradców podatkowych, zarówno w Danii jak i w Polsce.

Aplikuj

Poprzedni wpis Następny wpis
W firmie Viktech otrzymuję szeroki wybór ofert i mogę wybierać takie, które stanowić będą dla mnie wyzwanie. Dla mnie jest to ważny element życia zawodowego.

Emad Bielawska

elektryk

Viktech to świetne miejsce pracy. Mogę zajmować się różnymi pracami, a ponadto dobrze się dogadujemy. Mam tutaj wiele urozmaiceń i dzięki temu moja praca jest bardziej przyjemna.

Jonas Linding

stolarz

Współpraca z Viktech przebiega doskonale, po części dlatego, że jasno uzgodniliśmy, kiedy potrzebuję porozmawiać i kiedy potrzebuję wziąć krótki urlop. Według mnie to się sprawdza doskonale. Gdyby tak nie było, nie pracowałbym z firmą Viktech przez pięć lat.

Jeroen Smit

elektryk

Zawsze mogę liczyć na pomoc konsultanta Viktech. On pomaga mi wszystko załatwić. Ogromnym ułatwieniem dla mnie jest to, że komunikacja między nami odbywa się w bezpośredni sposób.

Marcin Pastusiak

malarz

Bardzo lubię wszechstronność oferowanych prac, a poza tym po raz pierwszy w życiu mogę wykonywać zlecenia jedno zaraz po drugim. Mój osobisty opiekun w firmie Viktech dba o to, aby zawsze czekała na mnie kolejna praca.

Jacob Jacobsen

stolarz

Nasz blog