Czy należy mi się duńska emerytura? - Viktech : Viktech

Czy należy mi się duńska emerytura?

Cudzoziemcy z krajów Unii Europejskiej pracujący w Danii, po osiągnięciu wieku emerytalnego, mają prawo do emerytury państwowej (świadczenia Folkepension), jeśli przepracowali w Danii łącznie co najmniej 1 rok. Dodatkowo przysługują im pieniądze wypłacane przez ATP, adekwatnie do składek, które odprowadzili.

 

Folkepension – emerytura państwowa

Emerytura w Danii

W 2021 na emeryturę w Danii mogą przejść osoby, które ukończyły 66,5 roku, jednak z czasem wiek emerytalny będzie rósł. W 2030 na emeryturę można bedzie przejść ukończywszy 68 lat, a w 2040 – 70 lat.  Dla obcokrajowców emerytura obliczana jest na podstawie stażu pracy w Danii. Za każdy przepracowany rok w Danii otrzymujesz prawo do 2,5% świadczenia. Więc już po 5 latach pracy i osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymujesz prawo do 12,5% państwowego świadczenia emerytalnego. Dodatkowo okresy pracy z różnych lat sumują się więc jeśli pracowałeś w Danii 4 lata po 6 miesięcy to do emerytury masz zaliczone 2 lata pracy.

Osoby które przepracowały co najmniej 40 lat mogą ubiegać się o emeryturę w pełnej wysokości. Ta, według danych na 2020 rok, wynosiła miesięcznie przed opodatkowaniem:
  • Emerytura podstawowa: 6419 DKK
  • Dodatek emerytalny dla singli (panny i kawalerowie, jak i osoby rozwiedzione, owdowiałe): 7122 DKK
  • Dodatek emerytalny dla osób w związkach małżeńskich: 3576 DKK

Zgodnie z powyższym pełna wysokość miesięcznej emerytury brutto dla singla to 6419 + 7122= 13541 DKK, dla osoby w związku małżeńskim to 6419 + 3576= 9995 DKK.

 

ATP

Kolejnym świadczeniem, z którego otrzymamy dodatkowe pieniądze na emeryturze jest ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension). Jest to program pracowniczy, gdzie pracodawca odprowadza miesięczne składki na konta pracowników. To stała kwota, zależna wyłącznie od liczby przepracowanych godzin (nie zależy od zarobków). Pracownik płaci jedną trzecią całkowitej składki, resztę dopłaca pracodawca. Wysokości odprowadzonych składek ATP możesz sprawdzić na swoim odcinku wypłaty. ATP inwestuje pieniądze w instrumenty finansowe więc ta część emerytury będzie zależna od tego jaką stopę zwrotu wygenerują te inwestycje. Dodatkowo dodatek emerytalny ATP będzie proporcjonalny do liczby i wysokości odprowadzonych składek.

 

Emerytura z ATP, a wyprowadzka z Danii

Jeśli definitywnie kończysz pracę w Danii i wracasz na stałe do Polski musisz powiadomić ATP o swoim miejscu zamieszkania w Polsce. Inaczej fundusz nie będzie w stanie wypłacać należnej Ci emerytury. Możesz to zrobić od razu lub poinformować fundusz na kilka miesięcy przed nabyciem prawa do emerytury.

 

Łączna emerytura

Podsumowując osoba, która pracowała zarówno w Polsce, jak i w Danii, gdy osiągnie wiek emerytalny, ma prawo do następujących świadczeń:

  • emerytury wypracowanej w Polsce, proporcjonalnej do przepracowanych tu lat, z uwzględnieniem faktycznego stażu pracy czyli również lat przepracowanych w innych krajach europejskich
  • państwowej emerytury duńskiej w wysokości odpowiadającej liczbie lat pracy w Danii
  • emerytury uzupełniającej ATP w Danii, której kwota zostanie obliczona na podstawie odprowadzonych składek

Z uwagi na wprowadzone niedawno w Polsce dobrowolne programy emerytalne PPK za kilka lat emerytury Polaków, decydujących się na udział w tych programach, zostaną powiększone o dodatkowe pieniądze.

Twoja duńska emerytura zostanie automatycznie wypłacona na Twoje NemKonto po osiągnięciu wieku emerytalnego.

 

Aplikuj

 

 

Poprzedni wpis Następny wpis
W firmie Viktech otrzymuję szeroki wybór ofert i mogę wybierać takie, które stanowić będą dla mnie wyzwanie. Dla mnie jest to ważny element życia zawodowego.

Emad Bielawska

elektryk

Viktech to świetne miejsce pracy. Mogę zajmować się różnymi pracami, a ponadto dobrze się dogadujemy. Mam tutaj wiele urozmaiceń i dzięki temu moja praca jest bardziej przyjemna.

Jonas Linding

stolarz

Współpraca z Viktech przebiega doskonale, po części dlatego, że jasno uzgodniliśmy, kiedy potrzebuję porozmawiać i kiedy potrzebuję wziąć krótki urlop. Według mnie to się sprawdza doskonale. Gdyby tak nie było, nie pracowałbym z firmą Viktech przez pięć lat.

Jeroen Smit

elektryk

Zawsze mogę liczyć na pomoc konsultanta Viktech. On pomaga mi wszystko załatwić. Ogromnym ułatwieniem dla mnie jest to, że komunikacja między nami odbywa się w bezpośredni sposób.

Marcin Pastusiak

malarz

Bardzo lubię wszechstronność oferowanych prac, a poza tym po raz pierwszy w życiu mogę wykonywać zlecenia jedno zaraz po drugim. Mój osobisty opiekun w firmie Viktech dba o to, aby zawsze czekała na mnie kolejna praca.

Jacob Jacobsen

stolarz

Nasz blog